Anpassad internutbildning

Anpassad internutbildning

Vi kan även erbjuda våra kurser som anpassade internutbildningar.
Vi kan då skapa utbildningen helt efter företagets verksamhet och situation. Det ger en möjlighet till samsyn på farligt gods frågorna på företaget, en gemensam målsättning och definitivt en säkerhetshöjande effekt på farligt gods arbetet i stort.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Utbildningens uppläggning

Allmän utbildning

Utbildning om de allmänna bestämmelserna i regelverken

Funktionsspecifik utbildning

Utbildning om de särskilda bestämmelserna i respektive transportregelverk för väg- och järnvägstransport samt sjö- och flygtransport, relaterade till personalens uppgifter och ansvarsområden

Säkerhetsutbildning

Utbildning om säker hantering och nödåtgärder motsvarande de möjliga risker som kan uppstå vid lastning/lossning och transport av det farliga godset.

När ska utbildning ges?

Utbildningen ska erhållas innan ett ansvarsåtagande sker som avser transport av farligt gods.