Kursutbud

Öppna kurser | Internutbildning

>Du hittar Active Safety Dangerous Goods Consulting AB’s öppna kurser här, anmälan – datum – kurstyper

Vi erbjuder grundutbildningar, uppdateringsutbildningar och repetitionsutbildning i alla transportslag. Du kan delta på kurserna i vårt öppna kursprogram eller boka en internutbildning hos oss.

  • Utbildning för medarbetare med farligt gods uppgifter
  • Utbildning för säkerhetsrådgivare
  • Utbildning för förare

Utbildningskraven finns angivna i transportreglerna Läs mer

ADR/ADR-S kap 1.3 för vägtransport
RID/RID-S kap 1.3 för järnvägstransport
IMDG-koden kap 1.3 för sjötransport
IATA DGR kap 1.5 för lufttransport

>Du hittar Active Safety Dangerous Goods Consulting AB’s kurser på utbildning.se

Låt oss skapa ett utbildningsprogram för just Dig eller Dina medarbetare!