Kursutbud

Öppna kurser | Internutbildning

Vi erbjuder grundutbildningar, uppdateringsutbildningar och repetitionsutbildning i alla transportslag. Du kan delta på kurserna i vårt öppna kursprogram eller boka en internutbildning hos oss.

  • Utbildning för medarbetare med farligt gods uppgifter
  • Utbildning för säkerhetsrådgivare
  • Utbildning för förare

GRUNDUTBILDNING ADR, 2 dagar
GRUNDUTBILDNING RID, 1 dag
GRUNDUTBILDNING IATA DGR, 2 dagar
GRUNDUTBILDNING IMDG-koden, 2 dagar

Utbildningskraven finns angivna i transportreglerna Läs mer

ADR/ADR-S kap 1.3 för vägtransport
RID/RID-S kap 1.3 för järnvägstransport
IMDG-koden kap 1.3 för sjötransport
IATA DGR kap 1.5 för lufttransport

GRUNDUTBILDNING & REPETITIONSUTBILDNING SÄKERHETSRÅDGIVARE
I vårt utbildningsprogram erbjuder vi såväl Grundutbildning för
förstagångsexamination som Repetitionsutbildning för säkerhetsrådgivare som vill förnya sin behörighet. Låt oss hjälpa till med att utforma ett utbildningsprogram efter deltagarens egna önskemål och förkunskaper samt vilken typ av behörighet man önskar examinera sig för: väg, järnväg, sjö, flyg.

Låt oss skapa ett utbildningsprogram för just Dig eller Dina medarbetare!