Om

ACTIVE SAFETY är utbildnings- och konsultföretaget inom transport av farligt gods och säkerhet.

Vi vill genom våra utbildningar och vår rådgivning, bidra till säkrare transporter av farligt gods och ökad kunskap. Vi vägleder företag och organisationer som avsänder, transporterar och/eller på annat sätt hanterar farligt gods, nationellt och internationellt.

Vår uppgift är många gånger att tillse att farligt gods-arbetet integreras i den dagliga verksamheten. 

ACTIVE SAFETY tillhandahåller och levererar kvalitetstjänster och produkter till verksamheter som omfattas av lagstiftningen som omgärdar farliga transporter.

INTEGRITETSPOLICY