Integritetspolicy

Allmänt

Vår website adress: https://activesafety.se
Epostadress: info@activesafety.se
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB

Den personliga integriteten är viktig för oss på Active Safety och vi ansvarar för den personliga informationen som våra kunder och andra förser oss med. Denna integritetspolicy beskriver hur Active Safety behandlar, lagrar och hanterar personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Uppgifter som Active Safety behöver är t ex. namn, företagsnamn, organisationsnummer, adress, epostadress, telefonnummer. Vi behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna möjliggöra företagets verksamhet och organisation samt företagets rättsliga förpliktelser.

Active Safety har följande identifierade behov av att samla in och/eller behandla personuppgifter:

  • vid kunders beställningar av produkter, utbildningar och uppdrag i Active Safetys alla verksamhetsgrenar, för att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser och för att kunna leverera den produkt resp tjänst som kunden önskar
  • vid hantering av nyhetsbrev och kundundersökningar
  • vid deltagande i enskilda aktiviteter och evenemang
  • vid planering och marknadsföring av utbildningar
  • vid publicering av material på hemsida och sociala medier

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Den insamling Active Safety identifierat är nödvändig för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser och verksamhetens fortlevnad. Om uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att för Active Safety att leverera tjänsten eller produkten.

Cookies

Active Safetys webbplats använder sig av små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framför allt för att samla in statistik och för att förbättra upplevelsen för användaren. Det kan exempelvis handla om ett val du gör på vår webbplats sparas.

Lagring o hantering av Data / Skydd av Data / Datadelning

Dina personuppgifter hanteras enbart av Active Safety och sparas endast under den tidsperiod som är nödvändig för att kunna uppfylla de avtal som ingåtts samt för att uppfylla lagkrav. Lagringen sker på ett säkert sätt i elektroniska medier eller fysiskt vid lagkrav. All elektronik och fysisk hantering är skyddad resp försedda med säkerhetsanordningar och lösenord.

Active Safety säljer eller vidarebefordrar aldrig personuppgifter till tredje part.

Rättigheter

Personer som finns upptagna i våra register har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av sina uppgifter närsomhelst. Så länge lagkrav kvarstår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen.

Klagomål

Om du som medlem inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter så är du välkommen att kontakta oss på info@activesafety.se