Utbildningstext

Anpassad internutbildning

Vi anordnar gärna företagsanpassade internutbildningar.
Vårt utbildningsutbud går utmärkt att anpassa till olika verksamheter.
Vi genomför anpassade utbildningar i hela landet. Kanske har ni egna särskilda önskemål om utbildningens innehåll?

Kontakta oss för förslag!

FG JUR 07

Kursbeskrivning o mål

Ett tillfälle att få uppdatering vad gäller det senaste inom farligt gods lagstiftningen och säkerhetsrådgivarbestämmelserna för Dig som är säkerhetsrådgivare eller arbetar med transport av farligt gods.

Föreläsare

Särskilt glada är vi att kunna erbjuda denna vägledning av den mycket uppskattade föreläsaren Karin Mannerstedt-Berg, som from maj 2007 lämnar sin juridiska byrå och därefter finns hos Rikspolisstyrelsen och där kommer att arbeta med trafiksäkerhetsfrågor inklusive tung trafik/farligt gods.

Längd

2 dagar
3995 kronor/dag (exkl moms)

Innehåll

Områden som kursen omfattas av:
Relationen mellan lagen om transport av farligt gods och annan lagstiftning och farligt gods lagstiftningen i ett internationellt perspektiv
Lagen om transport av farligt gods:

  • syfte och tillämpningsområde
  • Straffbestämmelser inklusive tillsyn och ordningsbot
  • Parter och ansvar Transportskydd
  • Bestämmelserna om säkerhetsrådgivare

FG JUR SÄKRÅDGIVARE


Kursen ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods som helhet, farligt gods juridik, gällande lagstiftning på området samt bestämmelserna om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Särskilt om säkerhetsrådgivarens uppgifter vad gäller förebyggande arbete, stöd till företagsledning, årlig rapport, olycksrapportering och övrig dokumentation.

Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning ha goda kunskaper om området farligt gods juridik och särskilt om bestämmelserna för om säkerhetsrådgivare för farligt gods.

För vem?

Blivande säkerhetsrådgivare och resurspersoner.

Övriga som är sysselsatta med transport av farligt gods på företag som avsänder, transporterar eller på annat sätt hanterar farligt gods som vill införskaffa sig goda kunskaper om lagstiftningen för transport av farlig gods och bestämmelserna om säkerhetsrådgivare.

Längd

2 dagar

Innehåll

Områden som kursen omfattas av:
Gällande lagstiftning om transport av farligt gods
Specifika juridiska frågor
Bestämmelser om säkerhetsrådgivare
Säkerhetsrådgivarens roll och uppgifter
Arbetsmiljö och hälsa
Miljö och säkerhet
Kvalitet och kvalitetssäkring
Övningar

Kursavgift

5595 kronor/dag (exkl moms)

Kostnad för kursdokumentation tillkommer.

Påbyggnad

Tentamen Säkerhetsrådgivare

FG JUR SÄKRÅDGIV REP

Kursen ger en repetitionsutbildning av transportregelverken enligt gällande bestämmelser.

Vi repeterar dessutom farligt gods juridik, gällande lagstiftning på området samt bestämmelserna om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.
Särskilt om säkerhetsrådgivarens uppgifter vad gäller förebyggande arbete, stöd till företagsledning, årlig rapport, olycksrapportering och övrig dokumentation.

Kursdeltagaren prepareras inför omprov för säkerhetsrådgivare.

För vem?

Säkerhetsrådgivare som skall förnya sin behörighet.

Längd

4 dagar

Innehåll

Områden som kursen omfattas av:

Repetition av
Gällande bestämmelser i transportregelverken ADR, RID,
IMDG, IATAs DGR

Repetition av
Farligt gods juridik och säkerhetsrådgivarens uppgifter
Gällande lagstiftning om transport av farligt gods
Specifika juridiska frågor
Bestämmelser om säkerhetsrådgivare
Säkerhetsrådgivarens roll och uppgifter
Arbetsmiljö och hälsa
Miljö och säkerhet
Kvalitet och kvalitetssäkring

Kursavgift

5595kronor/dag (exkl moms)

Förkunskaper

Examinerad säkerhetsrådgivare

Påbyggnad

Tentamen Säkerhetsrådgivare

Farligt gods med flyg


Kursen ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods med flyg. Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning kunna tillämpa sina kunskaper med hjälp av regelverket IATAs DGR.

För vem?

Personal som är sysselsatt med transport av farligt gods på företag som avsänder,
transporterar eller på annat sätt hanterar farligt gods med flyg.

Längd

2 dagar

Innehåll

Områden som kursen omfattas av:
Lagstiftning
Om Farligt gods
Regelverket IATAs DGR
Utbildningskrav
Ansvarsbestämmelser
Specialbestämmelser för flyg
State o Operator Variations
Klassificering
Förpackningsbestämmelser
Etikettering o märkningskrav
Dokumentationskrav
Excepted o Limited quantities

Kursavgift

5395 kronor/dag (exkl moms)

Påbyggnad

Grundkurser i övriga transportsätt
Säkerhetsrådgivare
Se även övriga kurser

Flyg Uppd

Effektiv genomgång av nya bestämmelser i IATA DGR – gällande utgåva!

Kursbeskrivning o mål

Genomgång av nya och förändrade bestämmelser.
Kursen uppdaterar och ger fördjupade kunskaper om transport av farligt gods med flyg.

För vem?

Personal som är sysselsatt med transport av farligt gods på företag som avsänder, transporterar eller på annat sätt hanterar farligt gods med flyg– som vill uppdatera sina befintliga kunskaper i äldre utgåva av regelverket.

Längd

1 dag

Kursavgift

5350 kronor (exkl moms)

Påbyggnad

Säkerhetsrådgivare
Se även övriga kurser

Förarutbildning ADR

Förarutbildning för alla – ADR-intyg – Övrig förarutbildning

Kursbeskrivning

För förare som transporterar farligt gods i enlighet med följande:

– Fordon med en totalvikt över 3 500 kilo
– Explosiva ämnen och föremål oavsett fordonets totalvikt
– Radioaktiva ämnen oavsett fordonets totalvikt
– Tankfordon med en sammanlagd volym över 1000 l 
– Tankcontainrar med en individuell volym över 3000 l 

OBS! Från och med 1 januari 2007 måste alla förare ha ADR-intyg oavsett fordonets totalvikt.

För att erhålla ADR-intyg skall man delta i förarutbildning samt genomgå MSBs prov med godkänt resultat.

ADR-intyget har en giltighetstid om 5 år.

ADR-intyget indelas i olika behörigheter, grundutbildning och specialkurser.

Följande kurstyper erbjuder vi:

Grundutbildningar
Grundutbildning – för styckegodsbehörighet
Specialkurs klass 1 – för explosivbehörighet,
Specialkurs klass 7- för radioaktivbehörighet

Repetitionsutbildningar
Grundutbildning – för styckegodsbehörighet
Specialkurs klass 1 – för explosivbehörighet,
Specialkurs klass 7 – för radioaktivbehörighet

Förarutbildning för alla

Förarutbildning för alla – ADR-intyg – Övrig förarutbildning

För förare som transporterar över värdeberäknad mängd – ADR-intyg

För förare som transporterar värdeberäknade mängder – Övrig förarutbildning (Värdeberäknade mängder innebär vissa undantag från bestämmelserna i ADR vid transport)

ADR-intyg Grundutbildning-Repetitionsutbildning eller Övrig förarutbildning

Förarutbildning för alla

Förarutbildning för alla – ADR-intyg – Övrig förarutbildning

Kursbeskrivning

Förare som transporterar farligt gods som värdeberäknad mängd omfattas också av utbildningskrav enligt ADR.

Utbildningen skall dokumenteras.
Föraren skall regelbundet genomgå repetitionsutbildning.

Utbildningen skall vara anpassad till ansvarsområde och arbetsuppgifter och skall omfatta:

Allmän utbildning

Utbildning om de allmänna bestämmelserna i regelverken

Funktionsspecifk utbildning

Utbildning om de särskilda bestämmelserna för vägtransport relaterade till arbetsuppgifter och ansvarsområden

Säkerhetsutbildning

Utbildning om säker hantering och nödåtgärder motsvarande de möjliga risker som kan uppstå vid lastning/lossning och transport av det farliga godset.

Järnvägtransport ADR

1 dags Tilläggskurs till grundutbildning Vägtransport ADR 2 dagar.
Datum i direkt anslutning mellan dessa kurser.

Kursbeskrivning o mål

Kursen ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg. Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning kunna tillämpa sina kunskaper med hjälp av regelverket RID/RID-S.

För vem?

Personal som är sysselsatt med transport av farligt gods på företag som avsänder, transporterar eller på annat sätt hanterar farligt gods på järnväg.

Längd

1 dag

Innehåll

Områden som kursen omfattas av:
Lagstiftning
Om Farligt gods
Regelverket RID/RID-S
Utbildningskrav
Ansvarsbestämmelser
Klassificering
Förpackningsbestämmelser
Etikettering

märkningskrav
Dokumentationskrav
Lättnader från bestämmelser
Kombitrafik
Expressgods
Bestämmelser om lastning-, lossning-, och hantering
Bilaga S

Kursavgift

5595 kronor (exkl moms)

Påbyggnad

Grundkurser i övriga transportsätt
Säkerhetsrådgivare
Se även övriga kurser

Risk- och säkerhetsutbildningar

Kontakta oss för mer information om risk- och säkerhetsutbildningar.

Grundutbildningen för säkerhetsrådgivare

Delkurs i Grundutbildningen för säkerhetsrådgivare.

För vem?

Blivande säkerhetsrådgivare Förstagångsexamination.

Längd

1 dag

Innehåll

Områden som kursen omfattas av:

Ansvarsbestämmelser

Utbildningskrav

Riskbedömning

Risk- och skadehantering

Incidenter

Säkerhetsutrustning

Förebyggande arbete

Säkerhetsdatablad
Övningar

Kursavgift

5595 kronor/dag (exkl moms)

Påbyggnad

Tentamen Säkerhetsrådgivare

Delkurser

Vårt utbildningsprogram består av ett antal delkurser, där deltagaren själv kan sätta ihop ett program som överensstämmer med egna önskemål och förkunskaper samt vilken typ av behörighet man önskar examinera sig för
(väg, järnväg, sjö, flyg)

Vi bistår gärna med råd och information eller upprättar en personlig utbildningsplan om önskemål finns.

Grundutbildning Förstagångsexamination

Delkurser


Grundutbildningarna i respektive transportsätt:
Vägtransport – ADR, 2 dgr
Järnvägstransport – RID, 1 dgr
Flygtransport – IATAs DGR, 2 dgr
Sjötransport – IMDG-koden, 2 dgr

SR DAGAR – TOTALT 3 DAGAR
Farligt Gods Juridik och Säkerhetsrådgivare Grund, 2 dgr
Säkerhetsrådgivare Allmän dag Grund, 1 dgr

Tentamen hos MSB, 1 dgr

För utförlig beskrivning av varje delkurs, stäng detta fönster och klicka på kursen under Kursutbud.

Repetitionsutbildning förnyelse av behörighet
Delkurser

SR Examinationsseminarium RepEx, 4 dgr
Tentamen, 1 dgr

För utförlig beskrivning av varje delkurs, stäng detta fönster och klicka på kursen under Kursutbud, där man också gör Anmälan till respektive delkurs.

Behöver du ytterligare hjälp eller information så är du givetvis välkommen att kontakta oss via telefon, epost eller brev.

Utbildning enligt särskilt önskemål

Vi anpassar gärna utbildningar efter behov.
Har du önskemål om någon utbildning som Du inte finner i vårt ordinarie kursutbud? Kanske har vi fler kursdeltagare med samma tanke som Du!

Kom med förslag!

Sjötransporter

Kursen ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods till sjöss. Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning kunna tillämpa sina kunskaper med hjälp av regelverket IMDG-koden.

För vem?

Personal som är sysselsatt med transport av farligt gods på företag som avsänder, transporterar eller på annat sätt hanterar farligt gods till sjöss.

Längd

2 dagar

Innehåll

Områden som kursen omfattas av:
Lagstiftning
Om Farligt gods
Regelverket IMDG-koden
Utbildningskrav
Ansvarsbestämmelser
Klassificering
Marine Pollutants
Förpackningsbestämmelser
Etikettering

märkningskrav
Dokumentationskrav
EmS
Stowage och segregation
Limited Quantities
Storetiketter och märkning på lastbärande enheter
Östersjöavtalet

Kursavgift

5395 kronor/dag (exkl moms)

Påbyggnad

Grundkurser i övriga transportsätt
Säkerhetsrådgivare
Se även övriga kurser

Sjö Uppd

1 dags effektiv genomgång av nya bestämmelser i IMDG-koden!

Kursbeskrivning o mål

Genomgång av nya och förändrade bestämmelser. Kursen uppdaterar och ger fördjupade kunskaper om transport av farligt gods till sjöss.

För vem?

Personal som är sysselsatt med transport av farligt gods på företag som avsänder, transporterar eller på annat sätt hanterar farligt gods till sjöss– som vill uppdatera sina befintliga kunskaper i äldre utgåva av regelverket.

Längd

1 dag

Kursavgift

5350 kronor (exkl moms)

Påbyggnad

Säkerhetsrådgivare
Se även övriga kurser

Tentamensdag för Säkerhetsrådgivare

Tentamensdag för Säkerhetsrådgivare.
Kontakta oss för mer information om datum.

För vem?

Blivande säkerhetsrådgivare som skall tentera för första gången.
Säkerhetsrådgivare som skall tentera för att förnya sin behörighet.

Längd

1 dagar

Innehåll

Tentamen i de olika avsnitten med uppehåll för lunch.

Kursavgift

5195 kronor (exkl moms)

Väg järntrans Uppd

Avsätt 1 dag till att effektivt sätta Dig i nya bestämmelser.

Kursbeskrivning o mål

Genomgång av nya och förändrade bestämmelser i ADR/ADR-s och RID/RID-S.
Kursen uppdaterar och ger fördjupade kunskaper om transport av farligt gods på väg och järnväg.

För vem?

Personal som är sysselsatt med transport av farligt gods på företag som avsänder, transporterar eller på annat sätt hanterar farligt gods på väg/järnväg– som vill uppdatera sina befintliga kunskaper i äldre utgåva av regelverken.

Längd

1 dag

Kursavgift

5350 kronor (exkl moms)

Påbyggnad

Säkerhetsrådgivare
Se även övriga kurser

Transport av farligt gods på väg

Kursbeskrivning o mål
Kursen ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods på väg. Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning kunna tillämpa sina kunskaper med hjälp av regelverket ADR/ADR-S.

För vem?

Personal som är sysselsatt med transport av farligt gods på företag som avsänder, transporterar eller på annat sätt hanterar farligt gods på väg.

Längd

2 dagar

Innehåll

Områden som kursen omfattas av:
Lagstiftning
Om Farligt gods
Regelverket ADR/ADR-S
Utbildningskrav
Ansvarsbestämmelser
Klassificering
Förpackningsbestämmelser
Etikettering

märkningskrav
Dokumentationskrav
Lättnader från bestämmelser
Bestämmelser om lastning-, lossning-, och hantering
Fordon- och utrustningskrav
Bilaga S

Kursavgift

5395 kronor/dag (exkl moms)

Påbyggnad

Grundkurser i övriga transportsätt
Säkerhetsrådgivare
Se även övriga kurser

Vägtrans Uppd

Avsätt 1 dag till att effektivt sätta Dig i nya bestämmelser.

Kursbeskrivning o mål

Nya regelverk gäller för ADR och RID fr om januari 2005 med en övergångsperiod av 6 månader. Genomgång av nya och förändrade bestämmelser.

Kursen uppdaterar och ger fördjupade kunskaper om transport av farligt gods på väg.

För vem?

Personal som är sysselsatt med transport av farligt gods på företag som avsänder, transporterar eller på annat sätt hanterar farligt gods på väg/järnväg– som vill uppdatera sina befintliga kunskaper i äldre utgåva av regelverken..

Längd

1 dag

Kursavgift

4995 kronor (exkl moms)

Påbyggnad

Säkerhetsrådgivare
Se även övriga kurser