Kategorier
NYHETER/FARLIGT GODS

Förlängning av farligt gods utbildningars giltighet

I syfte att minska smittspridningen av coronaviruset SARS-CoV-2, har Transportstyrelsen beslutat förlänga farligt gods utbildningars giltighet. TS beslutar om undantag gällande repetitionsutbildning för transport av farligt gods på flyg inom 24 månader. Man får skjuta upp sin repetitionsutbildning t.om. den 20 juli 2020.

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/om_oss/vart-uppdrag-och-arbetssatt/coronaviruset-covid-19/beslut-farligt-gods-andra-an-flyg-och-helikopteroperatorer.pdf