Kategorier
NYHETER/FARLIGT GODS

Vid transport av coronavirus (nCov)

https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2020/januari/transport-av-coronavirus-ncov/

Publicerad av MSB: 30 januari 2020 kl. , 13:44

Vid transport av coronavirus (nCov)

MSB och Folkhälsomyndigheten informerar om gällande bestämmelser för transport av det nya coronaviruset.

Patientprover som misstänks innehålla viruset ska klassificeras som UN 3373, Biologiskt ämne, kategori B och för detta UN-nummer ska förpackningsinstruktion P650 följas.

Däremot för kulturer (dvs odlat material) gäller klassificering som UN 2814, Smittförande ämne, kategori A och då ska förpackningsinstruktion P620 tillämpas.

Alla bestämmelser som gäller för dessa två UN-nummer i ADR-S/RID-S måste följas vid transport.

Mer information om transport av patientprover och kulturer ges i foldern ”Packa provet rätt”.

Foldern ”Packa provet rätt” på Folkhälsomyndighetens webbplatsMSB och Folkhälsomyndigheten bedömer att avfall som uppkommit i samband med hantering av patient kan klassificeras som kategori B och transporteras som UN 3291. Transportbenämningen är medicinskt avfall n.o.s om det kommer från sjukvårdsinrättning, annars ska benämningen  smittförande avfall, ospecificerat, n.o.s användas.

Om det däremot rör sig om avfall som innehåller odlat eller på annat sätt koncentrerat nCoV så ska det klassificeras som kategori A UN 3549 . Myndigheterna kan inte se hur sådant skulle uppstå i annat än forskningssammanhang och då är det inte aktuellt för transport.